Lista przetargów PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

28.2020 Dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-08 2020-06-23 10:00 2020-09-15
13.2020 „Dostawę produktów leczniczych – płyny infuzyjne, żywienie dojelitowe i pozajelitowe- na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr sprawy: 13/2020) Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-30 2020-04-30 10:00 2020-07-10
10/2020 Dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-04 2020-03-23 10:00 2020-07-10
09/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej – Pakiet nr 1-3: 1) Pakiet nr 1 – Autokeratorefraktometr ze stolikiem – 2 szt.; 2) Pakiet nr 2 – Aparat do krioaplikacji wraz z sondami – 1 szt.; 3) Pakiet nr 3 – Lampa szczelinowa ze stolikiem – 1 szt. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-17 2020-03-20 11:00 2020-06-15
08/2020 Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistyki Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (Pakiet nr 1-16) Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-17 2020-03-23 11:00 2020-07-10
05/2020 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego B.29 na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-05 2020-02-17 10:00 2020-04-10
74/2019 Dostawa aparatury medycznej - kardiomonitorów na potrzeby Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-10 2020-01-13 10:00 2020-04-10
59/2019 Dostawa mobilnego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-25 2019-11-28 10:00 2020-01-15
48/2019 Dostawa aparatury medycznej - okulistycznej na rzezcz Szpitala Czerniakowskiego SP. z o.o. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-11 2019-10-17 10:00 2020-01-15
35/2019 Dostawa i utworzenie banku jednorazowych implantów ortopedycznych wraz z instrumentarium na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-14 2019-09-30 10:00 2020-01-16
04/2019 Zakup i dostawa produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. I Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-02-08 2019-03-21 10:00 2020-01-15
05/2019 Zakup i dostawę wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. I Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-02-07 2019-03-22 10:00 2020-01-16
89/2018 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do nowo zakupionej aparatury na rzecz Zakladu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-17 2019-01-31 10:00 2020-01-15
87/2018 Zakup i dostawa produktów leczniczych, w tym antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych i anestetyków wziewnych Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-11-21 2019-01-08 10:00 2020-01-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa